Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Çocuk Nedir ve Çocuk Hakları

Collapse
This topic is closed.
X
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Çocuk Nedir ve Çocuk Hakları

  ÇOCUK NEDİR VE ÇOCUK HAKLARI
  Yrd .Doç .Dr.Kürşat Korkmaz/Ordu Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyesi
  Karadeniz Bayrak Gazetesi20.11.2008

  Çocukluk hepimizin bir dönem yaşadığı ama yaşarken beklide farkında olamadığı, salt doğum ile yetişkinlik arasındaki dönem olmanın ötesinde bir anlama sahiptir.

  çocuk haklarının ilan edildiği bugünde sanırım özellikle çocuk ve çocukluk kavramları üzerinde durmamızda yarar var. Nedir Çocuk? Bu soruyu sanırım daha önce derinlemesine hiç analiz etmemişsinizdir… Kimileri sadece nesillerinin devamı ya da gelecek sigortası, kimileri mutsuz yuvalarımızın direği veya sıkılan ve bunalan anneler boş vakitlerini değerlendirmek için eğlence aracı, kimileri ucuza çalıştırılabilecek işçi ve hatta kimileri için ise siyasal çıkarlarının bir aracı olarak çocukları kullanmaktadırlar. Çocuklar konuşmaz, çocuklar bir iş beceremezler; adı üstünde sadece çocukturlar!... Peki çocukluk nedir? Bu soruyu daha önce kendimize hiç sorduk mu? Aslında çocukluk hepimizin bir dönem yaşadığı ama yaşarken beklide farkında olamadığı, salt doğum ile yetişkinlik arasındaki dönem olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Çocuk masum, duyarlı ve bağımlı bir varlıktır. Bu kavram, bir çocuğun yaşamındaki durumu ve koşulları, çocukluk dönemini oluşturan yılların kalitesini anlatır. Çocuğu ve gelişimini tanımak, insanı tanımaktır. Yaşamın ilk yıllarında temeli atılan gelişim, çocuğun ileri yaşlardaki yaşantısını büyük ölçüde etkileyecek bir süreçtir. Yoksulluk içerisinde yaşayan yeterince yiyecek bulamadan, eğitim göremeden, temiz su ve sanitasyon imkanlarından, uygun barınaktan yoksun açık yoksulluk içinde yaşayan çocuklar çocukluk dönemleri ellerinden çalınmış insanlardır.

  Günümüzde insanlığın belki de en önemli başarısı, insan hakları düşüncesini ön plana getirilmesi ve evrenselleştirmeye çalışma çabalarıdır. İnsan onuru ve eşitlik, insan hakları fikrinin merkezinde yer alan iki temel değerdir. Bütün insanların eşit olması, insan haklarını evrensel kılar, insan hakları daha iyi ve onurlu bir yaşam için gerekli olan temel standartlar tanımlandığında anlaşılabilir. İnsan hakları içerisinde başlangıçta çocuklar ihmal edilse bile; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979 yılında çalışmalara başlanan ve geçen on yıllık süreçte 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukluğun, insan hakları temelinde yeni bir tanımını yansıtmaktadır. Sözleşme, çocuklarla ilgili bir dizi evrensel standardı bir araya getirmektedir.

  Dünya’da bir “çocuk sorunu” olduğu doğrudur. Yaklaşık 7 milyarlık dünyanın yarı nüfusunun 18 yaşın altında olduğu, bunların önemli bir kısmının şiddete maruz kaldığı ve çocuk istismarı ve ihmalinin hat safha da olduğu bir gerçektir. Çocuk istismarı, çocuğun sağlığını, fiziki ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek veya bilmeyerek; bir yetişkin (anne, baba, teyze, kardeş, büyükanne-baba, kamu görevlisi, öğretmen, polis vb.) çocuğun içinde yaşadığı toplum veya devlet tarafından yapılabilen hareketlerdir. İhmal ise, çocuğun sağlığı, fiziksel ve psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır.

  Modern hukuk sistemlerinde çocukların korunması iki ana ilkeye dayanmaktadır :

  Birinci ilke : Çocuğun bir kişiliği vardır ilkesidir. Bu ilke gereği çocukta insan olarak sevgiye ve şefkate layık olmalıdır. O halde, çocukta bir kişi olarak korunmalıdır.

  İkinci ilke : Birlik ilkesidir. Çocukta toplumun, milletin, devletin bir parçasını oluşturur, işte bu iki ilkenin ileri sürülmesi, modern hukuk sistemlerinde çocuğun korunmasını "kamu yararına koruma" biçiminde geliştirmiştir. Bu nedenle, artık çocuk kamu yararına korunacaktır ve bu ise çıkarılacak kanunlarla temin edilecektir.

  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların ilgi ve korunma ihtiyaçlarından hareketle oluşturulan “korumacı yaklaşımın” karşısında, genç insanların yetişkinlerle aynı haklara sahip olması gerektiğini söyleyen “özgürleştirmeci yaklaşım”ını ele alır. Çocuk haklarının temel başlıklarını belirlemek için farklı sınıflandırmalar önerilmektedir: Toplam 54 maddesi bulunan Çocuk Hakları Sözleşmesi, Refah Hakları, Korumacı haklar, Yetişkin hakları, Ana babaya karşı haklar şeklinde sınıflandırıldığı gibi Yaşama Hakkı, Korunma Hakkı, Gelişme Hakkı, Katılım Hakkı olarak kısaca sınıflandırılabilir. TBMM’nin 1994’te onayladığı B.M. Çocuk Hakları Sözleşmesinin birinci maddesi 0-18 yaş arası insanın çocuk olarak kabul edildiğini söyler. Bu dönem arasındaki çocuk, vazgeçilmez ve öncelikli haklara sahiptir. Doğumundan başlayarak bakıma, beslenmeye, korunmaya, eğitilmeye ve iyi bir geleceğe sağlıklı, güvenli bir yaşama sahip olma hakkı vardır. Çocukların hepsi, renk, ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı olmaksızın bu haklara sahiptir. Bu sözleşmeye imza atmış devletlerin, bütün bunları gerçekleştirmek için çaba sarf etme sorumlulukları vardır.

  Tarihsel süreç, geçmişte çocukların büyük acılar çektiğini, savaşlardan, yoksulluktan, aile içi kavga ve ayrılıklardan en çok çocukların etkilendiğini bize göstermiştir. Onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları, çocuk haklarının geliştirilmesine bağlıdır. Büyük bir çoğunluğu genç nüfusa sahip olan ülkemizde, onlara hak ettiklerini verebildiğimizde sevgi ve saygının sınırları içerisinde yaratıcı bir düşsel bakış ile nasıl bir geleceğe sahip olabileceğimizi düşlemenizi diliyorum. Çocuklarımızı eğitimli, sağlıklı, özgür düşünceli bir ülkede yaşatmak düş olmasa gerek. Aslında bunu gerçekleştirmenin hiç zor olmadığını düşünüyorum. Çocukların bizden beklediği çok fazla şey yok. Onlara, doğruyu öğretmek, onlara güvenmek, onları sevmek, onları kendi gerçekleri içinde anlamak ve onların kendilerinin de bir birey olduğunu hissettirmek sanırım yeterli
İşleniyor...
X