Duyuru

Collapse
No announcement yet.

İcra Takibine Konu Kredi ve Kredi Kartı Borçları

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • İcra Takibine Konu Kredi ve Kredi Kartı Borçları

  Son günlerde küresel krizin ekonomimiz üzerindeki etkileri ile kredi ve kredi kartı borçları inanılmaz boyutlara ulaştı. Kredi ve kredi kartlarında ödenmemiş borçlar için icra takibi başlatılmadan önce banka ya da finans kuruluşu tarafından borçluya öncelikle kredi kartına (ya da kredi) ilişkin kart ihtarnamesi çekilmektedir. Kart ihtarnamesi, icra takibi ödeme emri ile eş zamanlı olarak da borçluya keşide edilebilmektedir.

  Bu kart ihtarnamesinde borcun ayrıntılı ekstresi yer almaktadır. İşbu kart ihtarnamesine (hesap ekstresine) süresinde itiraz edilmemesi halinde HESAP KESİNLEŞİR ve ANCAK BORÇ TAMAMEN ÖDENDİKTEN SONRA DAVA EDİLEBİLİR.
  Yani hesap kart ihtarnamesine itiraz edilmemişse, icra takibine itiraz fayda etmemektedir.

  Hesap kart ihtarnamesine itiraz edilmeksizin borçlu tarafından icra takibine itirazda bulunulduğunda, dosya içindeki itiraz, icra tetkik merciinde alacaklı tarafından açılan İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI sonucunda kaldırılmakta ve ayrıca asıl alacağın % 40ı kadar da İNKAR TAZMİNATI ve YARGILAMA GİDERLERİ ÖDENMESİNE KARAR VERİLMEKTEDİR.

  Hesap kart ihtarnamesine itiraz edilir ve de icra takibine de itiraz edilirse bu durumda alacaklı banka genel mahkemelerde İTİRAZIN İPTALİ DAVASI açmak suretiyle itirazın iptalini (kaldırılmasını) talep edebilmektedir.
  2004 Sayılı İcra İflas Kanunu İlgili Madde:
  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması:
  Madde 68/b – (Ek: 9/11/1988 - 3494/4 md.)
  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden onbeş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/18 md.) Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
  Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına, alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.

  Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar bu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm bu Kanunun 150/a maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.

  (Ek fıkra: 17/7/2003-4949/18 md.) Krediyi kullanan tarafın kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname içeriğine itiraz etmiş olması, kredi hesabının kesilmesi ve borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameden önce tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönemlerine ilişkin hesap özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda, önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
  ***
  İcra tetkik merciinde açılan İtirazın Kaldırılması Davası ile genel mahkemelerde açılan İtirazın İptali Davasında, alacaklı tarafından, borçlunun yapmış olduğu itirazın haksız olduğundan kaldırılması (iptali) talep olunmaktadır. Genel olarak, icra tetkik merciinde itirazın kaldırılması davası açılabilmesi için birtakım şartlar aranmaktadır. Alacaklı, alacağını aranan bu şartlar dahilinde ispat edemiyorsa bu durumda genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilmektedir. İcra takibine maruz kalan ve bankanın yüksek faiz talep ettiğini düşünen kredi ve kredi kartı borçluları için yapılması gereken öncelikli iş, hesap kat ihtarnamesi ile kendilerine gönderilen ayrıntılı hesap ekstresini dikkatlice incelemeleridir. Hesap kat ihtarnamesine süresinde usulüne uygun itiraz yapılmazsa, sonrasında yapılan icra takibine itiraz, sadece yapılmış olan takibi geçici süreyle durdurmakla sınırlıdır. İtiraz bulunmadığından, icra tetkik merciinde açılmış bulunan itirazın kaldırılması davasında da borçlunun itirazı kolaylıkla kaldırılacaktır. Dolayısıyla bu hususlara dikkat edilmesinde fayda vardır.
  Saygılarımla.

  Ali Rıza ATAER
  Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

  Pierre Calamanderi

 • #2
  16.11.2009 da işten çıkarıldım bakiye alacağım tarafıma ödenmedi sadece hesap ekstresi kaşeleyip verdiler ne yapmalıyım

  Yorum

  İşleniyor...
  X