Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Mavi kartlı kişirler için çalışma sigortası

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Mavi kartlı kişirler için çalışma sigortası

  Merhabalar,

  Ben izinli olarak Türk Vatandaşlıktan çıktım ve İngiliz vatandaşlığna geçtim. T.C Kimliğimin yerinde, 'Mavi Kart' veya '5203 sayılı kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge' vermişler. Bu belge ile, anladığım kadarıyla, resmi kurumlarda çalışma ve mal ithal etmek hakkı dışında, aynı Türk vatandaşı gibi haklarım var. Mesela çalışma hakkı ve süresiz oturma izni vs. Ben yeni emlakçıda çalışmaya başladım ve sigortamı yapacaklar, fakat Mavi Kartı taşıyan kişiler için yapılamaz diye duydum. Bu doğru mudur ve doğru değil ise, hangi koşullarda sigortaya başvurabilirim?

  Şimdiden teşekkür ederim.

 • #2
  Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar

  MADDE 28 – (1) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.


  TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE

  SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,

  KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE

  ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN  Kanun Numarası : 2527

  Kabul Tarihi : 25/9/1981

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/9/1981 Sayı : 17473

  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 428  *

  * *

  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.  *

  * *

  Amaç:

  Madde 1 – Bu Kanunun amacı;Türkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktır.

  Kapsam:

  Madde 2 – Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesine, meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

  Çalışma izni verilmesi:

  Madde 3 – (Değişik: 27/2/2003-4817/30 md.)

  Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.

  Meslek kuruluşlarına girme:

  Madde 4 – Bu Kanunun 3 ncü maddesine göre çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilenler, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün haklardan yararlanırlar.
  Sayfa 1


  5338-5340  Tabi olacakları mevzuat:

  Madde 5 – Bu Kanunun kapsamına girenler; çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerinde uygulanan personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir.

  Kişisel hal durumları ve kayıtları:

  Madde 6 – Türkiye'de çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve dosyaları Dışişleri, ilgili bakanlıklar ve İçişleri Bakanlığınca tutulur ve yürütülür.

  Haklarında uygulanmayacak hükümler:

  Madde 7 – Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.

  Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar.

  Yönetmelik:

  Madde 8 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartları, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Yürürlük:

  Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  2527 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE  Kanun Yürürlüğe

  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

  4817 - 6/3/2003


  Sayfa 2

  Yorum


  • #3
   Cevabınız için çok teşekkür ederim. Gösterdiğiniz kanuna göre benim sigortaya hakkım var gibi görünüyor.

   Yorum

   İşleniyor...
   X