Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yargıtay kararına ne yapabilirim

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Yargıtay kararına ne yapabilirim

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 5. Ceza Dairesi
  Bölüm : 5. Bölüm Yüksek Başkanlığına
  Tebliğname No : 2012/297425
  Mahkemesi : Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi
  Karar Tarihi ve No : 04/05/2012 g ün ve 2009/402 E. 2012/181 K.
  Sanık : Murtaza Kaya, Yakup Uzun, Erdal Turhan, Birol Balıtçı, Duran Yorulmaz, Rüstem Bolat, Günay Akpınar, Mustafa Demir, İhsan Yaşar, Şeref Dağ, Ramazan Öğel, Zafer Çakay, Adnan Yurdakul, Sertaç Papo, Süreyya Çankaya, Sani Metin, Haci Dağ, Hacı Başçi, Nasır Özdemir, Salim Özdemir, Murat Sayın, Fikret Çekici, Mehmet Nebi Sertkaya, Adnan Güngör, Ahmet Kaya, Recep Öz, Celalettin Bilişik, Mehmet Tatar, Nimet Atille, Mehmet Şahna, Ahmet Yurdakul, Cemalettin Aca, Vahit Mete, Emin Onuk, Mehmet Nayır, Mahmut Mete, Ahmet Acar, Muhyeddin Ayhanoğlu, Ramazan Müldü, Fahri Tatar, Nizar Papo, Ali Bayracı, Ayhan Yalgettekin, Selahattin Tosun, Şefik Yalgettekin, Şahin Kolcuoğlu, Mesut Yalgettekin, Kader Tatar, Ali Erdoğan, Mehmet Onaç, Ömer Acu, Reşit Oflaz, Sait Onaç, Cemil Altun, Ramazan Aralık, Mehmet Nayın, Nimet Tekin, Fahrettin Aybi, Yusuf Toğay, Ömer İmam, Sait Koçak, Senan Tayfan, Yunus Denli, Sabri Aşkın, Halit Çetin, Mehmet Aytış, Hasan Müldü.
  Mü dahil : Maliye Hazinesi
  Suç : Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet almak, rüşvet vermek
  Suç Tarihi : 2006 yılı
  Uygulama : Yakup Uzun, Nasır Özdemir, Erdal Turhan, Murat Sayın, Rüstem Bolat, Recep Öz, Hacı Başçi, Birol Balıtçı, Muhyeddin Ayhanoğlu, Mustafa Demir, Günay Akpınar, Duran Yorulmaz, Adnan Güngör, İhsan Yaşar, Mehmet Nebi Sertkaya, Süreyya Çankaya, Ahmet Acar, Fikret Çekici, Cemil Altun, Sani Metin, Ahmet Yurdakul, Şeref Dağ, Şahin Metin, Sertaç Papo, Ramazan Öğel, Haci Dağ, Ramazan Aralık, Zafer Çakay, Ahmet Kaya, Adnan Yurdakul, Salim Özdemir, Nizar Papo, Ali Bayracı, Murtaza Kaya, Şahin Kolcuoğlu: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından BERAAT
  Celalettin Bilişik, Mehmet Tatar, Nimet Atille, Mehmet Şahna, Cemalettin Aca, Vahit Mete, Emin Onuk, Mehmet Nayır, Mahmut Mete, Ramazan Müldü, Fahri Tatar, Ayhan Yalgettekin, Selahattin Tosun, Şefik Yalgettekin, Mesut Yalgettekin, Kader Tatar, Ali Erdoğan, Mehmet Onaç, Ömer Acu, Reşit Oflaz, Sait Onaç, Mehmet Nayın, Nimet Tekin, Fahrettin Aybi, Yusuf Doğay, Ömer İmam, Sait Kocak, Senan Tayfan, Yusuf Denli, Sabri Aşkın, Halit Çetin, Mehmet Aytış, Hasan Müldü: Rüşvet vermek suçundan BERAAT
  Ahmet Kaya, Recep Öz, Birol Balıtçı, Rüstem Bolat, Adnan Yurdakul, Günay Akpınar, Mustafa Demir, Sertaç Papo, Sani Metin, Ahmet Yurdakul, Murat Sayın, Muhyeddin Ayhanoğlu, Haci Dağ, Nasır Özdemir, Salim Özdemir, Şahin Kolcuoğlu, Şeref Dağ, Ramazan Öğel, Ramazan Aralık, Zafer Çakay: Rüşvet almak suçundan BERAAT
  Yakup Uzun, Erdal Turhan, İhsan Yaşar, Duran Yorulmaz, Adnan Güngör, Murtaza Kaya, Süreyya Çankaya, Ahmet Acar, Fikret Çekici, Cemil Altun, Mehmet Nebi Sertkaya: TCK.nun 257/1, 62, 53/1, 51/1 mad.uyarınca 1 yıl 3'er ay hapis, hak yoksunluğu, erteleme
  Tebliğ Tarihi : Yakup Uzun, Erdal Turhan, Adnan Güngör, Murtaza Kaya, Süreyya Çankaya, Ahmet Acar, Fikret Çekici, Cemil Altun; Yüze Karşı
  İhsan Yaşar: 25/06/2012- Duran Yorulmaz: 10/07/2012
  Mehmet Nebi Sertaya: 22/06/2012- Müdahil: 19/06/2012
  Temyiz Eden ve Tarihi : Yakup Uzun: 04/05/2012- Erdal Turhan müdafii: 04/05/2012
  İhsan Yaşar: 09/05/2012- Duran Yorulmaz: 16/07/2012
  Adnan Güngör, Murtaza Kaya, Süreyya Çankaya, Ahmet Acar, Fikret Çekici, Cemil Altun müdafii: 08/05/2012
  Mehmet Nebi Sertkaya: 09/05/2012
  Müdahil vekili: 25/06/2012
  Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.
  Yapılan yargılamaya, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hükmün gerekçesine göre;
  Müdahil vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle,
  Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından verilen tüm beraat kararlarının, rüşvet vermek suçundan verilen tüm beraat kararlarının ve rüşvet almak suçundan Ahmet Kaya, Recep Öz, Birol Balıtçı, Rüstem Bolat, Adnan Yurdakul, Günay Akpınar, Mustafa Demir, Sertaç Papo, Ahmet Yurdakul, Muhyeddin Ayhanoğlu, Haci Dağ, Salim Özdemir, Şahin Kolcuoğlu, Şeref Dağ, Ramazan Öğel, Ramazan Aralık ve Zafer Çakay hakkında verilen beraat kararlarının ONANMASI,
  Sani Metin, Nasır Özdemir ve Murat Sayın hakkında rüşvet almak suçundan verilen beraat kararlarının incelenmesinde;
  Sabri Aşkın, Sait Kocak, Ayhan Yalgattekin ve Ömer İmam’ın da dahil olduğu çok sayıda kişinin beyanları, telefon görüşme tutanakları ve dosya kapsamı dikkate alınarak, kurumda geçici işçi Murat Sayın’ın, suça katıldığı, iş takipçiliği yapan Sani Metin ile resmi bir sıfatı bulunmayan ancak Yakup Uzun’la yakın ilişki halinde olduğu anlaşılan Nasır Özdemir’in de diğer sanıkların eylemlerine yardım ettikleri sabit olduğu halde mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesi, kanuna aykırı bulunduğundan bu üç sanık hakkındaki kararların BOZULMASI,
  Görevi kötüye kullanmak suçundan verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
  Sair temyiz itirazlarının reddi, ancak;
  Sanıklar Fikret Çekici ile Cemil Altun’un, tüm savunmalarında olaylarla ilgilerinin bulunmadığını belirttikleri, yapılan bazı yolsuzlukları tutanak tutup yetkililere intikal ettirdiklerini beyan ettikleri, hatta sanık Yakup Uzun’un döneminde pompalarda görevlendirilmediklerini anlattıkları, iddianamede de, bu iki sanığın 26.1.2006 tarihli iç emirle TPIC ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına motorin teslimatında görevlendirildiklerinin yer aldığı, karar gerekçesinde bu sanıkların yapılan usulsüz işlemlere şahit olduklarının belirtilmesiyle yetinildiğinin anlaşılması karşısında, bu sanıklar hakkında mahkumiyetleri için yeterli delillerin neler olduğu açıklanmadan mahkumiyetlerine karar verilmesi,
  Tüm sanıklar hakkında verilen cezaların 43.madde uyarınca artırılmaması,
  Suçun niteliği dikkate alınarak, 53/5.madde uyarınca hak yoksunluğuna hükmolunmaması, kanuna aykırı bulunduğundan hükümlerin BOZULMASI,
  Talep ve dosya tebliğ olunur. 16/01/2013
  Mustafa Mahir DURAKOĞLU
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Y.
  Yargıtay Cumhuriyet Savcıs ı
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

  Feb 25 Ceza Hukuku kategorisinde misafir tarafından soruldu
  Lütfen yorum eklemek için giriş yapınız veya kayıt olunuz.
İşleniyor...
X