Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Su ve Elektrik aboneliği sorunları

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Su ve Elektrik aboneliği sorunları

  Bir hafta önce ev satın aldım. Elektrik ve su ilk aboneliklerinde sorun yaşıyoruz. ASKİ müteahhitten kalma borçlu saat ile su kullandığımız için suyu kesti ve ama abone de yapmıyor iskan ruhsatı istiyor. Belediye de bu yenileme işi için yapı denetim şirketine bizi soydurmaya havale ediyor. Tek çivi çakılmayacak belki ama kağıtlara para ve harç vergi . yazık değil mi bu vatandaşa bu ne ?????? Aynı şekilde elektirk saati de müteaahidin borcu olduğu için sökülmüş . Müteaahhit işi bırakıp kayıp olmuş. Arsa sahibinin evleri işgalde mahkemelik kim kimin evinde belli değil. Tapulu olan komşular mücadele ediyoruz . Ancak yorgunluk çile ve masraf. Konu TC vatandaşına özel bürokrasi... (çünkü yabancı yatırımcıya jet hizmetler var). Şimdi Su için Tüketici mahkeme kararını bekliyoruz. Ama oda 3 ay sonraya gün verdi. Elektrik için yapı ruhsatı yenilemesi istediler ( 2002) tarihli olduğundan. Ayrıca ERDAŞ saati kendi söktüğü müteahhide borç takibi başlattığı halde bizim şantiye elektriğini kapatmamızı istiyor. Kapatmaya kalksak 40 milyar borcu var. Ayrıca saat onlarda olduğu halde bir birim sayaç servisinden saati alıp bize teslim edin diyor. teslim aldık diyen birim ne gerek var zaten bizde bize gelecek diyor. kendi birimleri arasında uluslararası protokol anlaşma var mı gereklimi bu tiyatro ne şaştık.

  Şimdi su gibi erdaş aboneliği için Tüketici mahkeme kararı işe yarar mı? Yapı ruhsatı şartını kaldırır mı?.
  Bir de 29.7. 2008 tarihli 26948 sy.lı resmi gazete de yayımlanan 5784 sy. kanunve bu kanunun 25. md. EK 11 geçici madde .. yapılan değişiklikle 12 EKİM 2004 tarihinden önce inşaa edilen binalarda su -elektrik aboneliği için yapı ruhsatıda iskan ruhsatıda istenmeyeceği. telefon aboneiği gibi belge ibrazı halinde abone yapılacağı ve bu açıklamayı Tedaş şimdi adı neyse kurum genel müdürünün yaptığı bilgisi var. Ama teyit edemedim. Bu uygulama bugün geçer li mi?
  Müteahhidin borcu engeli ( tedaş zaten takibe almış) ne olacak. lutfen bu traji komedi içindeki duruma net kolay çözümler önerinizi bekliyorum..
  Ve devletin kapısında çile çeken isyan eden ne vatandaşlar var. bu gitme gelme yüzünden gördüm. Abone olamasamda devletin vatandaşa bakışını. memurun keskin kılıcını gördüm. bu bir kazanım...

 • #2
  Hep beraber bir araya gelip tüm kat malikleri elinizi cebinize atıp iskanı alacaksınız.Başka yolu yok.

  Yorum


  • #3
   sizin de sitenizinde................................

   Yorum


   • #4
    http://www.hukukforum.com/showthread.php?t=4211

    Yorum


    • #5
     biz elimizi cebimize atmadan su ve elektriğe abone olduk. demek ki kimse kimseden üstün değilmiş. bilmek lazım.

     Yorum


     • #6
      T.C.
      YARGITAY
      13. Hukuk Dairesi

      E:2006/11648
      K:2006/16248
      T:12.12.2006

      3194 s. Yasa m.30,31
      5237 s. Yasa m.184

      Taraflar arasındaki abonelik verilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
      KARAR : Davacı, iskan ruhsatı alınmamış olan............ numaralı dairesinde davalı idarenin binanın iskanı olmadan su bağlanmayacağını söyleyip abonman sözleşmesi yapmadığını ileri sürerek, vaki muarazanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
      Davalı, davaya idari yargı yerinde bakılması gerektiğini, sözü edilen binanın ve davacının bağımsız bölümünün iskan ruhsatının bulunmadığını, bu durumda İmar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesinde yer alan düzenleme karşısında abonelik yapılmasının mümkün olmadığını, iskan ruhsatı alınır, abonelik koşulları oluşur ise, talebin yerine getirilmesinin mümkün olacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.
      Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
      1- Dosyadaki yazılara, kararını dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
      2- Davalı idarenin objektif koşullarla ilan ettiği ve tekel durumundaki hizmetlerin yapılması için genel ve devamlı nitelik arz eden icabının, fert tarafından kabulü halinde idare, iltihaki nitelikteki sözleşmeyi, herhangi bir yasal ya da teknik sakınca yoksa yapmakla ve hizmeti ferde ulaştırmakla görevlidir. Ancak, idarenin bu şekildeki hizmetler konusunda sözleşme yapma zorunluluğu, hizmetten yararlanmak isteyen ferdin gerekli koşulları haiz olması ve hizmetin götürülmesinde yasal ve teknik olanaksızlıkların bulunmaması ile sınırlıdır.
      3194 sayılı İmar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesinde, kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamayacakları belirtilmiş, buna aykırı hareket eden görevliler hakkında da TCK'nın 184. maddesi ile de cezai yaptırımlar getirilmiştir. Davacıya ait bağımsız bölüm ve bağlı olduğu binanın iskan ruhsatının alınmadığı, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Bu nedenlerle İmar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesi hükmüne göre, davacının abone yapılması mümkün olmadığı halde, aksi düşüncelerle yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
      SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 12.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

      Yorum


      • #7
       T.C.
       YARGITAY
       13. Hukuk Dairesi

       E:2006/11648
       K:2006/16248
       T:12.12.2006

       3194 s. Yasa m.30,31
       5237 s. Yasa m.184

       Taraflar arasındaki abonelik verilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
       KARAR : Davacı, iskan ruhsatı alınmamış olan............ numaralı dairesinde davalı idarenin binanın iskanı olmadan su bağlanmayacağını söyleyip abonman sözleşmesi yapmadığını ileri sürerek, vaki muarazanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
       Davalı, davaya idari yargı yerinde bakılması gerektiğini, sözü edilen binanın ve davacının bağımsız bölümünün iskan ruhsatının bulunmadığını, bu durumda İmar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesinde yer alan düzenleme karşısında abonelik yapılmasının mümkün olmadığını, iskan ruhsatı alınır, abonelik koşulları oluşur ise, talebin yerine getirilmesinin mümkün olacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.
       Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
       1- Dosyadaki yazılara, kararını dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
       2- Davalı idarenin objektif koşullarla ilan ettiği ve tekel durumundaki hizmetlerin yapılması için genel ve devamlı nitelik arz eden icabının, fert tarafından kabulü halinde idare, iltihaki nitelikteki sözleşmeyi, herhangi bir yasal ya da teknik sakınca yoksa yapmakla ve hizmeti ferde ulaştırmakla görevlidir. Ancak, idarenin bu şekildeki hizmetler konusunda sözleşme yapma zorunluluğu, hizmetten yararlanmak isteyen ferdin gerekli koşulları haiz olması ve hizmetin götürülmesinde yasal ve teknik olanaksızlıkların bulunmaması ile sınırlıdır.
       3194 sayılı İmar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesinde, kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamayacakları belirtilmiş, buna aykırı hareket eden görevliler hakkında da TCK'nın 184. maddesi ile de cezai yaptırımlar getirilmiştir. Davacıya ait bağımsız bölüm ve bağlı olduğu binanın iskan ruhsatının alınmadığı, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Bu nedenlerle İmar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesi hükmüne göre, davacının abone yapılması mümkün olmadığı halde, aksi düşüncelerle yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
       SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 12.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

       KAYNAK:meşe içtihat

       Kullanma izni alınmamış yapılar:

       Madde 31 – İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.

       Geçici Madde 10 – (Ek : 8/1/2002 – 4736/2 md.)

       Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde baş vurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir.

       Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

       Geçici Madde 11 – (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.)

       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

       Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.

       Yorum

       İşleniyor...
       X