Duyuru

Collapse
No announcement yet.

bedelsiz terk edilen alanlar eski sahibine iade edilmelidir

Collapse
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • #16
  İŞTE TERK AMACI ORTADAN KALKMIŞ BEDELSİZ TERKLERİN ESKİ MALİKİNE İADESİNİ ÖNGÖREN YARGITAY IN BİR EMSAL KARARI DAHA............

  Yargıtay, 1. Hukuk Dairesi 2014/15434 E. , 2016/4025 K.
  Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;
  Dava, Bağıştan Rücu hukuksal nedenine dayalı Tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
  Asıl ve birleşen davada davacılar, murisleri ...'e ait 1010 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının, 21/7/1988 tarihli ... Belediyesi Encümen kararı ile yol ve park olarak terk edildiğini, davalı belediyenin yol ve park yapmadığını, plan değişikliği yapılarak, içinde trafo ve tuvalet bulunan, devletin hüküm ve tasarrufunda olan tapusuz taşınmazın atıl durumda bırakıldığını, park alanı olması gereken 334 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ise davalı ... adına tescil edildiğini ileri sürüp, Tapu kaydı olmayan taşınmazın adlarına tesciline, davalı ... adına kayıtlı 334 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Tapu kaydının iptali ile adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.
  Davalı ..., davanın zamanaşımına uğradığını, kesinleşmiş mahkeme kararları bulunduğunu, 02/11/1985 tarip, 18196 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesinde, zorunlu hallerde imar planında yer değiştirilebileceğinin hükme bağlandığını, davacıların murisinin park alanı olarak terk ettiği yerin, çocuk parkı için elverişsiz bir yer olduğunu, bu nedenle dava konusu 334 ada 1 parsel sayılı taşınmazdan daha üstün nitelikte olan belediyeye ait 1327 parsel ile belirtilen yönetmelik hükmü uyarınca takas yapıldığını belirtip davanın reddini savunmuştur.
  Davalı Hazine, davanın belediyenin idari işlemine dayandığını, bu nedenle idari yargının görevli olduğunu, taşınmazın devrinin 1988 yılında yapıldığını, davanın zamanaşımına uğradığını belirtip, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, davacıların murisi tarafından park ve yol olarak terk edilen taşınmazların bağış amacına uygun kullanılmadığının sabit olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalılar tarafından süresinde temyiz edilmiş olup, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, düşüncesi alındı, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
  -KARAR-
  Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalıların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13. maddesinin j. Bendi gereğince Hazineden harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı 1.280.80.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalı ... Başkanlığından alınmasına, 04.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde karar verilmiştir













  Yorum yap


  • #17
   mehmeter Nickli üyeden Alıntı Mesajı göster
   Vatandaşın mülkiyet ve tasarruf hakkından feragat ederek kamunun kullanımına ve istifadesine bırakılan alanlar ( yol,park vb),belediyeler tarafından eğer "terk sebebine aykırı" amaçlarla kullanılıyorsa veya kullandırılıyorsa veya tahsis amacına uygun o ana dek herhangi bir tesis oluşturulmamışsa,idare işlem tesis etmeyerek pasif ve suskun kalmışsa bu; vatandaşın en temel hakkı olan Mülkiyet Hakkının İhlali sonucunu doğrururki böyle bir durumda belediyeler bedelsiz terk edilen alanları,terk eden eski sahibine geri vermelidir.Bunun hakkında özellikle danıştayın son kararı emsal niteliğindedir.Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin de emsal kararı mevcuttur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de emsal kararlar bulunmaktadır.İlgili kararları ilgilenen kişilere aktarabilirim..

   saygılarımla
   Mehmet Bey selamlar.. sizin faydalı görüşleriniz neticesinde foruma üye oldum.
   benzer bir sorum olacak.
   üsküdarda 3 parselden oluşan bir siteyiz. site inşaa aşamasında belediyeye 3 parselden de terkin yapılmış. belediye burayı çocuk bahçesi olarak adlandırmış. fakat geçen 10 senede hiçbir işlem yapılmamış. bu arada inşaatı yapan müteahhit nasıl olmuşsa inşaa aşamasında o alanı duvarla çevirmiş içine basketbol sabashı cocuk parkı kamelya inşaa etmiş ve siteye katmış.
   bunu aradan geçen 5 sene sonrasında belediye fark etmiş ve ecrimisil bildiriminde bulunmuş. ve o zamandan beri her sene zamlanan bir ecrimisil ödemesi yapıyoruz.

   yazdıgınız yorumlar karşısında bir umut beslemeye başladım. bu alanları kendi parselimizden terk ettik. tekrar geri alabilir miyiz? nasıl bir yol izlemeliyiz. yardımcı olursanız sevinirim

   Yorum yap


   • #18
    selam mehmet bey
    belediyeye otopark yapımı için yer erk ettik..1993 yılından .bugüne kadar belediye otopark yapmak için herhangi bir girişimde bulunmadı kamulaştırmak zorunda olduğu bitişik parselleri kamulaştırmadı .. Bizim terkettiğimiz yerleri de başkaları araba parketmek için kullanıyor uyardığımızda saygısız ve tehditvari konuştular... ecrimisil açabilirmiyim..belediyeye karşı bunca zaman sessiz kaldığı için planındaki bu otoparkı yapmadığı için iade isteyebilirmiyim..

    Yorum yap


    • #19
     selam Mehmet bey
     Belediyeye otopark yapımı için yer terk ettik.(98 M2).1993 yılından .bugüne kadar belediye otopark yapmak için herhangi bir girişimde bulunmadı kamulaştırmak zorunda olduğu bitişik parselleri kamulaştırmadı .. Bizim terkettiğimiz yerleri de başkaları araba parketmek için kullanıyor uyardığımızda saygısız ve tehditvari konuştular... ecrimisil açabilirmiyim..belediyeye karşı bunca zaman sessiz kaldığı için planındaki bu otoparkı yapmadığı için iade isteyebilirmiyim..

     Yorum yap


     • #20
      MESRU KAMU AMACI DAHİLİNDE KULLANILMAYAN BEDELSİZ TERKLERİN GERİ VERİLMESİ GEREKTIGINI KARARA BAĞLAYAN EN SON 2019 AYM KARARI ....AYM SON VERDİĞİ KARARLARLA BU TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMUŞTUR...http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/a...karar-41280586

      BKZ. ÖZEL İSTANBUL AREL EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. BAŞVURUSU
      ( AYM nin sayfasında "bedelsiz terk" diye arattırırsanız karara ulasabilirsiniz.)

      Yorum yap


      • #21
       Herkese selam, daha önce yazmıştım buraya. Yargıtay en son verdiği kararda, konuyu biraz taca atıyor. "Kamu yararı tespiti" yapılsın diyor. karar numarası 5. Hukuk Dairesi 2018/6165 E. , 2019/21018 K.
       "
       2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi uyarınca malikin rızasıyla kamu hizmetlerinde
       kullanılmak üzere kamuya terk edilen taşınmazın kamu yararı dışındaki amaçlarla kullanıldığının tespiti
       halinde, davacının Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğinin
       kabulü ile işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı
       şekilde karar verilmesi,
       "
       yani burda ilginç olan, aynı kararın içinde
       "Mahkemece yapılan keşif sonrası sunulan bilirkişi raporunda özel parselasyon sonucu yola terk edilen
       yer ile hali hazır krokiler çakıştırılmış, yol ve yeşil alana terk edilen kısımların bazılarının ihdas edilerek,
       3. kişilere satıldığı, bazılarının ise 3. kişiler tarafından el atılarak kullanıldığı tespit edilmiştir."
       cümlesi var. Mahkeme zaten bilirkişi tespiti yapmış, bilirkişiler satış işleminin tespit etmiş, el atıldığının tespitini yapmış, yargıtay neden halen esasen tartışılması lazım diyor, yani 3.kişilere satılması veya 3. kişilerin el atmasına izin verilmesi, kamu yararı ile paralel olabilir mi ? Oktay uras, nusrat külah kararlarında bunun tam zıttını söylüyor.
       işin içinden çıkamadım

       Yorum yap

       YUKARI ÇIK
       Hazırlanıyor...
       X