Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Emniyet disiplin tüzüğü hukuken yok hükmündedir

Collapse
X
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Emniyet disiplin tüzüğü hukuken yok hükmündedir

    3201 sayılı Kanunun 82,83,84 ve EK-9.maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü;

    2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38.maddesinin 1.fıkrası,91.maddesi, 128.maddesinin 2.fıkrası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2.maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126.maddesinin son fıkrası, 237.maddesinin b bendi, ‘’Suç ve Cezanın Kanuniliği’’ ilkesi ile Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde; 3201 sayılı Kanunun 82,83,84, ve EK-9.maddelerinde hangi fiilin karşılığı olarak hangi disiplin cezasının verileceği belirtilmediğinden, ilde tüm amir ve memurların (Kaymakam ve Vali Yardımcıları dahil) disiplin amiri Vali iken, bu konuyu 5442 sayılı Kanun da açıkça belirtmiş olmasına rağmen; 1937 tarihli 3201 sayılı Kanunun 84.maddesi ‘’Vilayetler İdaresi Kanununda valilere verilen salahiyet baki kalmak şartı ile valiler ve Emniyet Umum Müdürü;Baş komiser,muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet mensuplarına ihtar,tevbih,10 günlüğe kadar maaş kat’ı cezası.’’ Verir hükmünün pozitif hukukumuzda ve çağdaş hukuk içerisinde yeri olmayan,sonraki tarihlerde yürürlüğe giren 5442 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış hükümlere dayanılarak çıkartılan EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞܒNÜN de hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Çünkü söz konusu Tüzüğün dayanağı olan 3201 sayılı Kanunun 83.maddesi,5442 sayılı Kanun ve D.M.K. ile yürürlükten kaldırılmıştır. ‘’Suç ve Cezanın Kanuniliği’’ ilkesi gereği; DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN ANCAK KANUNLA AÇIKÇA BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Tüzük ile disiplin suçu oluşturacak fiillerin belirlenemeyeceği Anayasamızın açık hükümleri karşısında ve yargı kararlarıyla da içtihat haline gelmiştir.
    Yukarıda belirttiğimiz nedenler, mevzuat hükümleri, yargı kararları, hukukun üstünlüğü,’’Suç ve Cezada Kanunilik’’ ilkesi ve diğer temel hukuk kuralları karşısında; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun özellikle 83,84 ve EK-9. maddelerinin Anayasa’yla,5442 ve 657 sayılı Kanunlarla (DMK 237.maddesinin b bendi,5442 sayılı Kanunun 13,19 ve 68.maddeleri ile) yürürlükten açıkça kalkmasına rağmen, hukuken yaşamayan (yok hükmünde) hükümlere dayanılarak ‘’Suç ve Cezaların Kanuniliği’’ ilkesine aykırı olarak çıkartılan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün de hukuken yaşamayan (yok hükmünde) hukuki netice doğurmayan düzenleme olduğu açık ve barizdir.
YUKARI ÇIK
Hazırlanıyor...
X