Selamlar,

isledigim gümrük sucundan (yolcu beraberinde getirelen Ticari eşyayı zati eşya olarak beyan etme) dolayı 10
...