İşçi ile işveren arasında yapılan iş akdinin belirli hukuki sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlardan bir tanesi

...