Alacaklı borçlunun rızasına gerek olmaksızın alacağını başka bir kişiye kendisine tanınan kanuni...