Gelen gerekçeli kararda "ecrimisil bedeli tazminatının her bir dönem için dönem sonundan itibaren hesap edilecek yasal faizi ile birlikte...